فهرست اصلی

روش های کالیبراسیون


روش های کالیبراسیون

روش های کالیبراسیون

کالیبراسیون فلومتر مایعات می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود، اما این روش‌ها همیشه شامل مقایسه و تنظیم فلومتر تحت آزمایش برای مطابقت با یک استاندارد است. برای مثال درکشورهایی مانند آمریکا، کالیبراسیون به دست آمده از انستیتوی ملی استاندارد و فناوری (NIST) استاندارد مورد قبول است در حالی که برای اکثر کشورهای اروپایی، استاندارد کالیبراسیون از آزمایشگاه van swinden در هلند استخراخ می شود .

برخی از پرکاربردترین روش‌های کالیبراسیون فلومتر شامل موارد زیر است:

  • کالیبراسیون مستر
  • کالیبراسیون گرانشی(ثقلی)
  • کالیبراسیون پیستونی پروور

کالیبراسیون فلومتر مستر (مرجع)

در این روش کالیبراسیون، سنجش فلومتر تحت آزمایش را با یک فلومتر کالیبره  شده در استاندارد جریان مورد نظر یا همان “فلومتر مستر” انجام می‌دهد  و کالیبراسیون مطابق با آن تنظیم می‌شود. فلومتر اصلی معمولاً دستگاهی است که کالیبراسیون آن بر روی یک استاندارد ملی یا بین المللی تنظیم شده است.

                                 

برای انجام کالیبراسیون با فلومتر مستر فلومتر مرجع را به صورت سری با فلومتر مورد بررسی قرار دهید. با استفاده از عبور حجم ثابتی از مایع، قرائت‌های فلومتر مرجع و فلومتر تحت تست را با یکدیگر مقایسه کنید. فلومتر مورد آزمایش را کالیبره کنید تا با کالیبراسیون فلومتر مرجع مطابقت داشته باشد.

کالیبراسیون فلومتر گرانشی (ثقلی)

کالیبراسیون گرانشی یکی از دقیق‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین روش‌های کالیبراسیون فلومترهای حجمی و جرمی است. روش کالیبراسیون گرانشی برای کالیبراسیون فلومترهای مایعات در صنایع نفت، تصفیه آب و پتروشیمی ایده آل است   . 

                                                                      

مقدار کمی از مایع فرایند مورد نظر را در یک ظرف آزمایش قرار داده و در مدت زمانی مشخص مثلاً ۶۰ ثانیه که مایع در جریان است آن را به دقت وزن کنید. برای به‌دست آوردن یک اندازه‌گیری دقیق از وزن مایع مورد آزمایش از مقیاسی کالیبره شده استفاده کنید. پس از اتمام دوره آزمایش، مایع مورد آزمایش را درون یک ظرف تخلیه کنید. با تقسیم وزن آن بر مدت زمان آزمون، مقدار دبی را بدست آورید. دبی جریان محاسبه شده را با دبی جریان نشان داده شده توسط فلومتر مقایسه کرده و در صورت نیاز آن را با میزان دبی جرمی محاسبه شده تنظیم کنید.

کالیبراسیون فلومتر پیستون پروور

در روش کالیبراسیون پیستون پروور، یک حجم مشخص از سیال از طریق یک فلومتر تحت آزمایش عبور داده می‌شود. پیستون پروور وسیله ای استوانه‌ای شکل با قطر داخلی مشخصی است. پیستون پروور دارای پیستونی است كه با جابجایی مثبت، دبی حجمی ایجاد می كند. روش پیستون پروور برای کالیبراسیون فلومترهای آلتراسونیک، کالیبراسیون فلومترهای سوخت، و کالیبراسیون فلومتر جریان توربین‌ها  که نیاز به درجه بالایی از دقت دارند ایده آل است. برای انجام کالیبراسیون به روش پیستون پروور مقداری از سیال فرآیند را در پیستون پروور و فلومتر مورد تست قرار دهید. با ضرب قطر داخلی پیستون پروور در طول مسیری که پیستون در آن حرکت می‌کند، حجم مایع که در پیستون جابجا شده است، را بدست آورید. این مقدار را با  مقدار اندازه گیری شده توسط  فلومتر خود مقایسه کنید و کالیبراسیون فلومتر خود را بر این اساس تنظیم کنید.

 

                                                                                                                                      

ارسال دیدگاه