فهرست اصلی
خدمات کالیبراسیون

خدمات کالیبراسیون

آزمایشگاه کایبراسیون صنعت پژوهان کهن قادر به ارائه خدمات کالیبراسیون تجهیزات فلو و فشار می باشد.

آزمایشگاه صنعت پژوهان کهن با بهره وری از دانش روز در زمینه کالیبراسیون خدمات کالیبراسیون زیر را به بهترین روش و در کمترین زمان ارائه میدهد.

  • کالیبراسیون انواع فلومتر بر اساس استاندارد ISO17025 تا سایز 8 انچ و 700L/m درون آزمایشگاه و تا قطر 6000 میلی متر در محل مشتری.
  • کالیبراسیون انواع فشارسنج ها  و سنسور های فشار از -1تا 700 بار هم درون آزمایشگاه و هم در محل مشتری.
  • کالیبراسیون و تست انواع رکتیفایر و موتور جوش ها در محل مشتری