فهرست اصلی
آزمایشگاه فلو

آزمایشگاه فلو

کالیبراسیون فلومتر ها

آزمایشگاه کالیبراسیون صنعت پژوهان کهن در آزمایشگاه فلومتر خود با بهره گیری از دانش روز دنیا قادر به تست و کالیبراسیون انواع فلومترها و کنتورهای آب می باشد.

در این واحد کالیبراسیون فلومترها طبق استاندارد ISO17025 با رعایت تمام اصول استاندارد جهت رفاه حال مشتریان انجام می شود.

آزمایشگاه کالیبراسیون فلومتر صنعت پژوهان کهن توانایی تست و دبی سنجی انواع خطوط عبور سیال را در تمام نقاط ایران را دارد.

 

چرا ما...؟

آزمایشگاه صنعت پژوهان کهن با جدیدترین امکانات تست و کالیبراسیون در زمینه کالیبراسیون فلومتر ها در کوتاه ترین زمان فلومتر شما رو در بهترین شرایط آزمایشگاهی تست و کالیبره کرده و به همراه گواهینامه کالیبراسیون تحت استاندارد ISO17025 تحویل می دهد.

انواع فلومتر

توربینی

پیتوت تیوب

جابجایی مثبت

ورتکس

کوریولیس

الکترومغناطیسی

آلتراسونیک

اوریفیس پلیت

کانال باز

روتامتر