فهرست اصلی
آزمایشگاه فشار

آزمایشگاه فشار

 

 

آزمایشگاه کالیبراسیون صنعت پژوهان کهن با به کار گیری تجهیزات مناسب تحت نظام مدیریت کیفیت Iso/Iec 17025 و بانظارت سازمان ملی استاندارد آماده ارایه خدمات کالیبراسیون در کمیت فشار به شرح زیرمی باشد:

کالیبراسیون مبدل های فشار 

 کالیبراسیون سوییچ های فشار 

کالیبراسیون شیرهای فشار خلا 

کالیبراسیون فشارسنج های تفاضلی 

 کالیبراسیون مانومتر های ستون مایع

کالیبراسیون انواع فشارسنج و خلا سنج  

کالیبراسیون انواع شیرهای اطمینان

کالیبراسیون مبدل های فشار